Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gegevens Coffee@Home:

Coffee@Home B.V.
Edisonstraat 4
3771 AJ Barneveld
Telefoon: 0342-450632
Openingstijden: ma t/m vrij 08:00 - 17:00 uur

Email (algemeen): info@coffeeathome.nl
KvK nummer: 62350501
BTW nummer: NL854781778B01
Bankrekeningnummer: NL73 ABNA 0546644783

Deze algemene voorwaarden zijn geschreven door Coffee@Home, uw faciliteerder van een ultiem ‘koffie-genietmoment’.

Wij hebben deze voorwaarden geschreven voor iedereen die koffie en andere producten bestelt bij Coffee@Home.

Download hier ons algemene voorwaarden als pdf-bestand.

Artikel 1 - Waar Coffee@Home voor staat

 • Service: de klant is koning, daarom streven wij altijd naar uw gemak.
 • Kwaliteit: we willen u altijd voorzien van de beste producten.
 • Genieten: wij faciliteren uw ultieme koffie-genietmoment.
 • Relatie: iedere klant is uniek voor Coffee@Home.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Coffee@Home en iedere overeenkomst (op afstand) tussen u en Coffee@Home.
 2. Inkoopvoorwaarden of overige vormen van voorwaarden opgesteld door u worden door ons niet geaccepteerd.
 3. Acceptatie van een aanbod of sluiting van een overeenkomst is enkel mogelijk nadat u deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
 4. In het geval van een geschil tussen Coffee@Home en een afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Ieder aanbod van Coffee@Home is vrijblijvend en gebaseerd op de prijzen van dat moment. Op onze website proberen wij u zo volledig mogelijk te informeren over onze producten en wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen die zoveel mogelijk met deze producten overeenkomen.
 2. Bij twijfel over de juistheid van de inhoud van het aanbod vragen wij u om contact op te nemen met Coffee@Home via e-mail of telefoon. Bij uitzondering kan het voorkomen dat er een vergissing of fout is gemaakt met betrekking tot het aanbod, dit bindt Coffee@Home niet.
 3. De overeenkomst tussen u en Coffee@Home komt pas tot stand nadat u het aanbod aanvaardt en nadat u voldaan heeft aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder het accepteren van deze algemene voorwaarden.
 4. Na de aanvaarding van het aanbod krijgt u zo snel mogelijk per e-mail een bevestiging van de bestelling. Tot het moment dat u deze bevestiging heeft ontvangen mag u de overeenkomst ontbinden.
 5. Coffee@Home is gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Een weigering van een bestelling wordt door Coffee@Home binnen 2 weken aan de afnemer kenbaar gemaakt.

Artikel 4 – De prijs

 1. Onze prijzen zijn in euro’s, inclusief Nederlandse BTW, tenzij we anders hebben afgesproken.
 2. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typfouten.
 3. Wij kunnen op ieder moment de prijzen wijzigen, maar u mag tot de ingangsdatum van de prijswijziging de overeenkomst annuleren.
 4. Bij eventuele heffingen, belastingen en toeslagen verband houdende met aflevering in elk ander land dan Nederland, bent u zelf verplicht en verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan.

Artikel 5 – Betalingen

 1. U kunt alleen betalen via de op de website vermelde betalingsmethoden, tenzij we uitdrukkelijk en schriftelijk anders afspreken.
 2. Als er onjuistheden staan in de aan ons verstrekte of door ons vermelde (betaal)gegevens, dan heeft u de plicht om dit zo snel mogelijk aan ons te melden.
 3. Coffee@Home blijft eigenaar van de door u bestelde en de aan u geleverde goederen totdat u alle openstaande bedragen aan ons betaald heeft.
 4. In geval van wanbetaling van u, heeft Coffee@Home het recht om redelijke kosten in rekening te brengen, maar alleen als wij u dit vooraf hebben gemeld.

Artikel 6 – Verzending

 1. Voor de verzending van de bestelde goederen maakt Coffee@Home gebruik van een derde partij die hierin gespecialiseerd is, deze noemen we hierna: de expediteur. Deze derde partij en de kosten van de verzending worden vermeld tijdens het bestelproces.
 2. Wij streven ernaar om de bestelde goederen binnen 4 werkdagen aan te bieden bij de expediteur. Indien deze aanbieding niet binnen 5 werkdagen geschiedt, melden wij u dit zo snel mogelijk.
 3. Bij een vertraging van de levering van de bestelde goederen langer dan 30 dagen, heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden en worden eventueel al betaalde bedragen voor de bestelde goederen zo snel mogelijk terugbetaald.
 4. De bestelde goederen worden, tenzij anders aangegeven, verzonden naar het door u opgegeven adres. Mocht de verzending niet slagen en het product aan ons geretourneerd worden door de expediteur, dan ontvangt u uw aankoopbedrag van de goederen retour verminderd met de kosten verband houdende met de retourzending en € 35,00 verwerkingskosten.

Artikel 7 – Retourname

 1. Nadat u of iemand namens u een product heeft ontvangen, mag u gedurende een periode van veertien kalenderdagen na ontvangst de overeenkomst ontbinden.
 2. Tijdens deze periode heeft u een bedenktijd (het herroepingsrecht) waarbinnen het product mag worden geretourneerd. U betaalt hierbij ten hoogste de kosten van de retourzending.
 3. Bij het retourneren bent u niet verplicht tot opgave van reden. Toch horen wij de reden graag zodat wij u en andere klanten in de toekomst zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Daarnaast vinden we het fijn als u Coffee@Home voor de retourzending van deze zending op de hoogte te stelt zodat we weten dat we het product terug kunnen verwachten.
 4. Tijdens de bedenktijd vragen wij u om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product enkel uitpakken of gebruiken voor zover dit nodig is om te beoordelen of u het product wenst te behouden. Sommige soorten producten - zoals koffie - zijn beperkt houdbare consumptiegoederen, deze producten worden door ons dan ook niet retour genomen.
 5. Als u al betaald heeft voor het product en wij uw terugzending of herroeping in goede orde hebben ontvangen, betalen wij het bedrag zo snel mogelijk terug. Deze terugbetaling geschiedt in ieder geval binnen 30 dagen.
 6. Om u zich makkelijk op het herroepingsrecht te kunnen beroepen, vindt u op de website van Coffee@Home het “formulier voor herroeping.”

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Hebt u twijfels over de juistheid van de inhoud op de website? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij houden de website zo zorgvuldig mogelijk bij, maar fouten zijn mogelijk en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Coffee@Home is daarnaast niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onjuist) gebruik van aangekochte producten.


Compare